Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
De linher hoek van den mond ligt op de lin-
ker zijde van den mond.
De ' kaaken liggen binnen de lippen cn de
beide wangen om het voorfte gedeelte van de
holte van den mond om.
De bovenkaak ligt achter de Iwvenlip voor
cn op de zijden van het bopv'cnfte gedeelte van
► de holte des monds.
De onderkaak ligt achter de onderlip voor
cn op de zijden van het onderfte gedeelte van
de holte des monds.
De tamkn ftaan in tle Iwvcn- cn onderkank
in twee gebogene rijen o.pwaards cn bcneden-
waards tegen elkander.
De boventanden iiraan in de bovenkaak in
-een gebogene rij benedenvv'aards tegen de on-
■dcrfte tanden.
De ondertanden ftaan in de onderkaak in
een' gebogene rij opwaards 'tegen dc boven-
tanden.
De fn'ijtanden ftaan in het midden der kaa-
ken, voor in den mond tusCchen de oogtanden.
De hovcHfte fnijtanden ftaan jn hei midden
der bovenkaak, voor in het bovenfte gedeelte
van den mond , tusfchen de bovenfte oogtanden.
De onderfte fnijtanden ftaan in het midden
van de ondei-kaak, voor in het onderfte ge-
deelte van den mond, tiisfchen de onderlle
oogtanden.
De oogtanden ftaan in de boven- en onder-
kaak tnsfchen de fnijtanden en de kiezen.
De bovenfte oogtanden ftaan in de bovenkaak ,
tusfchen de fnijtanden en de kiezen.
De onderfte oogtanden ftaan in de onderkaak,
tusfchen de fnijtanden en de kiezen.
De