Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
fchot cii den linker vleugel van den neus bin-
nen in het hoofd.
De ru^ van den neus gaat van h-'t voor-
hoofd at over het neusbeen en hec neusfchot
tot het topjen van den neus naar beneden.
Het topjen van den neus ligt aan het on.ler-
fte einde van den rug van den neus, het bui-
enftte aan den neus.
De wangen liggen onder de oogen en de
flaapen, voor dc ooren, op beide 2:ijdea van
den neus, van den mond en van de kin.
De rechter ^Yang ligt onder het rechter oog
en den rechter üaap, voor het rechter oor,
op de rechter yJjde van den neus, van den
mond en van- de kin.
De linker wang. ligt onder het li iker oog en
den linker llaap, voor het linker oor, op de
linker zijde van den neus, van den mond en
van de kin-.
De mond gaat tusfchen den neus en de kin
en tusfchen dc beide wangen binnen in het
hoofd.
Dc lappen h'ggen buiten aan den mond, tus-
fchen do beid^ wangen, onder den neus en
boven dc kin.
De hovenltp ligt buiten aan het bovenfte ge*
deelte van den mond, tusfchen dc beide wan-
gen , onder den neus.
De onderlip ïïgt buiten rr.n het onderde ge-
deelte van den mond», tuslchen de beide wan-
gen , boven de kin.
De hoehen van den mond liggen op de zijden
van den mond, waar de bovenlip en onderlip
famenkomen.
De rechter hoek van den mond ligt op de
rechter zijde van d.n mond. Dc