Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
im'dtlen in het voorfte gedeelte der oogappels
rond Olli liet zwart in de oogen.
De kring of boog van het rechter oog ligt
midden in het: voorite gedeelte van den reclV-
ter oogappel rond om het zwart in het reclir
ter oog.
De kring of bo'-ig van het /ir^ker oog ligt
mitlden in het voorice gedeelte van den linker
oogappel rond om het zwart in het linker oog.
liet'. zH'art In c-e oogen ligt midden in de
kringen of boogen der oogen.
Met zwart in het rechter oog ligt midden
in den kring of boog-van het rechter oog.
Het. zwart, in het linker oog- ligt midden in
den kring of boog van het. linker oog.
De neus ligt in het- midden van het gezigt
onder het voorhoofd, boven den. mond, tus-
fclien de oogen en de wangen.
Het netisheen ligt boven het neusfchot, en
de vleugels van den neus tuslchen de oogen.
H^t neusfchot ligt onder het neusbeen tu>
fchen de vleugels van den neus.
De vleugels van den neus liggen op beide
zijden vaji het neusfchot.
De rechter vleugel van den ncns ligt op de
rechter zijde van het neusfdiot.
De linker vleugel van den neus ligt op de
linker zijde van het neusfchot.
De neusgaten gan-n op beide zijden van het
ïiensfcliot en tuslchen de beide vleugels van
den neus binnen in het hoofd.
Het rechter neusgat gaat tusfchen het neus-
fchot en den rechtervleugel van den neus bin-
nen in het hoofd,
Ket Hnke.r neusgat gaat tusfchen het neiis-
B..5 Ich^t