Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het middelde van den linker voet.
De wrijven van de voeten.
Dc wrijf van deu rechter voet.
De wrijf van deu linker voet.
De voetzooien.
De rechter voetzool.
De linker voetzool.
De ballen van de voeten.
Dc bal van den rechter voet.
De bal van den linker voet.
De teenen.'
De groote teencn.
De niiddellte teenen.
De kleine teenen.
De groote teen van dén rcchier voet.
De groote teen van den linker v(jct.
De middeHte teenen van den rechter voet.
De middellte teengn .van den linker voet.
De kleine teen van 'den rechter voet.
De kleine teen van den Imker voet.
De gewrichten der teenen.
De gewrichten der groote teenen.
De voorite gewrichten der groote teenen.
De achterfte gewrichten der grcote teenen.
Het voorfte gewricht der groote teen van
den rechter voet.
Het achterfte gewricht der groote teen van
den rechter voet.
Flet voorfte gewricht der groote teen van
den linker voet.
Het achterfte gewricht der groote teen van
den linker voet.
Dc gewrichten van de middelfte teenen.
De voorfle gewrichten van de middelfte tee-
ncn.
B ^ De