Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
r"
k
ißc

:2igt tot deszelfsoorzaaken , niet misleid heeft',
Dc^e proeve kan men bij de muizen en
ratrea achter de muuren niet gemaklijk ifl
liCt werk ilelleii, cn kan alzoo inzonderheid,
wanneer iemand Genen fchrik voor muizen of
rotten heeft, of wanneer het diep in den nacht
en alles ftil is, gemaklijk zoo ver koomen-
om zich te verbeelden , dat men groote rat-
hoort vvandelen, waar zekerlijk maar
kleine mnïsjens rondloopcn. Over het alge-
meen bevvaare God ons de
oogen
wan-
neer iemand onzer een van beiden, de oogen
of de ooren alleen hebben moest, zoo zoude
men met de oogen, waarheidshal^en, veel ver-
der koomen, dan met de ooren --dochhet
^-ekerfte is het, wanneer men beide te famen
kan annfpannen , en dat kan roch reder, die
beide gezond heeft: maar ieder do:t het niet:
in tegendeel, wij beproeven dikwijls, om met
de ooren optevangen, het gene "wij met de
oogen moesten keren kennen, en daartegen
met de oogen te doorgronden, het gene wij
■mtz de oorea behoorden optevangen.