Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
i6o
Er is een ondcrfclicid in het geluid, wan-
teer de kuip.-r ceu groot of ecu kiciii vat bindt;
cn ook wanneer een vat of eene vicsch, te-
gen welke men aanllaat, vol, half vol, of
ledig is.
Er is een onderfchejd in het geluid, of de
maaier zijne fcis nabij hec hrcecle gedeelte
van dezelve, of dair zij fpits is, wet.
Er is een ondcrfchcid vaugeluid, of een don-
derflag nabij, of ver af is.
Kr is een ondcrfchcid tusfchen het geluid
van het vallen van ecnen hoorn, wanneer hij,
iraar 30 voet hoog en anderhalf voet dik,
of Vv'anreer hij 80 voet hoog cn 4 voet dik
is. Zoo is cr ccn ondcrfchcid in het geluid,
van eenen (leen, dien men in het water werpt,
wanneer hij 3 pond zwaar, cf wanneer „hij 3a
p:nd zwaar is.
j'r is een ojiderfcheid in het geUild, wan-
neer een pa'Td in den (lap, in den draf of'
in dc galop loopt; cn ook , wanreer manr één
paard, of meer, dan éen, op deze wijze loe-
pen.
Er is ccn ondcrfchci l in het geluid van
cenen langzaam, rijdende;!, zwaar be^iadenen
wagen, cn va'i ecii rollend ligt rijtuig; en
ook is er ondcrfchcid in het geluid, wanneer-
men een rijtuig hooit naderen of zich verwij-
deren.
Wanneer ik den wind van achter n heb,
hoor ik dat gene, het welk achter mij geluid
maakt, ftcrker; wanneer hij mij in het gezigt
waiit, zoo hoor ik dat gene llerker, het
welk vóór m'j geluid geeft.
In de bitterile koude en in den flillen nacht
klinkt