Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
dcrfcbeid groot, niaiir doch niet zoo grooris ^
als het geluid van het zuchten des
deu, in llüte weenenden en het moordge-
ichr^euw van eenen meufvth, welke zich zcl-
ven niet knn Iie'pen, die nog niet eciiina.>l
lijdt, maar alleen Bevrees:! is.
De zangtoonen zijn veel meer onderfcheii-
den , dan het geluid van het lachen. Aan dezel-
ve onderfcheidt men voornaaraeiijk derzelver .
hoogte en diepte: maar ook bij eenen even
hoogen toon is een zctr groot onderfcheid tus-
fohen eenen kindertoon, eenen vrouwcrtoon-,
en eenen m.anstoon ----en ook dezelfde
mensch kan eenen even hoogen tosn even wel-
nog onderfchciden uitbrengen, hij kan den2cl-
ven fterker, zwakker, doflb', helderer, lieflij-
ker, lïiirdcr, lan-gei', korter enz. uirbrengen.
Er is een onderfchcid tusfchen het geluid,,
v/annecr de fmid het ijzer op het midden van
het aanbeeld breed, of wanneer hij het op
de hoornen van hetzelve krom Haat, en wan^
neer hij met^ een zwaaren of ligten hamer oP^
het ijzer Haat...
Kr' is een onderfcheid i i het geluid, w.in°-
neer dc .timmerman mei de ruuwe f:haaf of
met dc filaddc fchaaf hard of weck hout
* fchaaft of eene ocst doorfchaaü.
Er is tusfchen het geluid van eene water-
z.aag , cenc houtzaag cn ecne handzaag een ■
ondeifchcid, hetwelk men zeer gemr.klijk kan
opmerken.
Men onderfchcidt in het flagershuis aan het
geluid , of denagermethct houwmes in vlecsch-,.
in becnen of in het hout van her houv\bk)fc.:
inhouwt.
O-. 3 Eilr