Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
zangen, tusfchen het geluid, welWietniaak^^,
wanneer men een hoefijzer te regt iïaar, eno-at
gene, wanneer men cenc houtzaag vijlt, tus-.
fchen het plnsfen van het wa'cr, het vallen vau-
deu boom , f;et breeken van het glas, enz.
Onder dc geluidcji, welke gelijke naamen hebben, is kct.-
ontierfcheid oneindig grco.t.
Alles heet fpreeken, maar het geluid v;m
het fpreeken is onuitfpreeklijk ongelijk; het
eene volk fpreekt niec als het ander : in het eene
volk fpreekt de eene provincie niet als de andere,
in de provincie fpreeken menfchen, die binnen
de poort wooncii eene eigene, en menfchen,
die buiten dezelve woonen, eene andere taal.
- Niet alleen dat - een en dezelfde
mensch heden niet fpreekt, zoo als hij morgen
fprcekr; h^j fpreekt anders, wanneer hij bc-
daa'd, en anders wanneer hij in toorn is; hij
Ijn-eckt nnoers, uanneer hij bed oefd en in
zorge, ant^ers wanneer hij vrolijkisenlacht^;
hij fprcckt anders, wanneer hij gezond, en
anders, wanneer hij ziek is; an'dc-s, wanneer-
hij KUcht. rcn,en anders , wanneer hij dronken
is: dikwijls klept hij als een ojevaar, cn kakdt
als een gans : d'kwijls houdt hij zich IHl als
eene muis, wanneer iemand in de nabijheid ia,
van Avclkcn hn meent, dat hïj hem eenen mond
vol brc.od of ccnen duiver fchac-e zoude kun-
nen doen, wanneer hij den mond open deed.
IJet geluid van het lachen is ook ATelzins
ondcrfchciden , van het lachcn van hetkind aan ,
het grne men meer zier, den hoort, tot aan het
lachcn, van het welk de boeren zeggen: ,, ik
,, heb mij bijna dood moeten hchen , " is eene .
trapsgev\ijze opvolging van geluiden, wier an-
der^