Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
gcilrccvea worden, reroorzaaken ook eenfïcrfe
geluid.
Tot het zuiveren van het koorn hebben de
landlieden een werktuig, het welk een ratc.
lerd geluid heeft, terwijl het zelve door dc
bewecging der lucht, die in d^eszelfs inwendige
plaats'helft, het ligte koorn van htt zwaan?
afzondert cn verder, dan het laatfte, nitweipr.
Wanneer winden van meer kanten jegen el-
kander aandrijven, drijven zij zich dikwijl?;
in eenen maaillroom om, rcemcn dróoge bla-
deren, droog hooi en andere ligte dingen in
dc hoogte op , welke dan, wanneer zij togen el-
kander aanwrijven, een luifchen veroorzna-
kcp. Somwijlen w£)rdt het gev/cld van zulk ^
dwarrelwinden dat zij ook zwaars
lichaamcn opneemcnV.rfat zij daken :ifwerpen ,
bcomen uilfchcuren, en inde luclitmcc een ge-
rars, hetwelk tn^^of min den donder nabij
koomt, eene vrij groQte llreek voortvoeren.
Er is een zeer^groot'énScrfcheid msfchcn de ge-
luiden i» het a]gcnieca.
Er is een heemelsbreed onderfcheid tusfchen
eene mcnfchenitcm en het gebrul van ecneii
leeuw, tusfchen het knorren van een verkenen
het blalfen van eenen hond, tusfchen het zin-
gen van eene leeuwerik en het kraaien van den
iiaan, tusfchen het lachen van de tortelduif en
hetfl inn van de nachtegaal, tusfchen her hinni-
ken van een paard enhctblaatenvaneen fchaap.
Er i.s ecu hemelsbreed onderfcheid tusfchen het
dof geluid van een houten borden den helderen
klank van eene koperen klok, tnsfchen den
flag van eenen hamer, tusfchen het geluid van
het houtklieven en het geluid van het hout-*
O ^