Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
kende talsken flaan dan in (lukken, en derzeJ-
ver in ftukken flaan vermengt zicli in dezen
wergaim des wouds en der bergen mee het
kraaken en ncdejploflen des vallenden booms.
"Wanneer de wind tegen venscers, die nietva^t
gemaaut zijn, en regen opene rjamen , als medj
legen poorten en deuren, die niet vast tocge-
ïlooten zijn, aanrtoot, doet hij dezelve in
hunne hengen kraaken, tegen de muuren aan-
liaan, en de glasraamen, wanneer dcrzelver
p;lazen breeken, klingelen. In den itorm werpt
tle wind pannen en fchoorfteenen van de daken,
en deze geeven vallende een verpjetierend en
klinkend geluid.
De donder flaat en rokviir den weergalm der
bergen. Op hooge bergtii ziet men dikwijls
de zvvanre o'nwéer>wolken opderzich,en hoort
den donder onder zijne voeren.
Bij verfcheidene afleiders van den blikfem
zijn aan het einde van dezelve klokjes vast
gemaakt, die, wanneer het onweder nadert,
beginnen te kling-len cn voortklingclen, tot
dat het zich Verder verwijdert.
Op het land maaken ce b ieren op boomen
of ook op Hengen dikwijls veelerlci figuuren
vast, welke, wanneer ae wind daar tegen aan-
waait, kleppen, om de vogels daardoor tc
verjaagen; dikwijls binden zij ook tot de-
zelfde oogmerken plankjens aan fnoeren, wier
tegen elkander flaan insgelijks de vogels ver-
jaagt.
In de wïndbusfen drijft de famengeperste
lucht dat gene, het welk haar in den weg
jftaat, met eenen flag cr uit
Dc windmolens, wanneeer zij door de lucht
se-