Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Seeii geluid, maar bij eenen flormwind u^cr-
5)en zij geluid geevende-golven , die tegen deft
'fteiien oever ruilchend breeken en afltuicen,
cn aan een vlakken oever zich met minder ge-
ruisch ftroomende verliezeir.
Wanneer het meir bevrooren is, en het wa-
ter onder het ijs zinkt, zoo dat tu^lthen het
zelve en het ijs een ledige ruimte is, dan buigt
gewoonlijk het ijs, maakt groote fcheuren ,
cn dc lucht die tusfchen het ijs en het meir is,
maakt dan een geluid, welk gelijk is aan het
geluid van eenen brullenden os-; — men zegt
dan : het „ meir brult," .
De wind èuist cn bruis'-, en als hij in den
ftorm, in de engte geclfeeven, door reeten en
icheuren moet doordringen, dan is zijn geluid
niet zelden eene foort van pijpen, wanneer hij
met geweld tegen iets beweeglijks aanfloot,
dan veroorzaakt hij verfcheidene gduiden,
naar maate dat gene, het welk hij beweegt,
eenen klank of geluid heeft»
Nabij eenen boom hoort men bi' een zach-
tén wind de'bladeren ruifchen: bij een fterke-
ren wind beweegen zich de takkend sbooms:
dan vere^nigt zich het ruifchen der blaf'enmet
liet ruifchen der takken, en wordt flerker.
Bij den (lorm wankelen de toppen der hoornen,
en de ftam beweegt zich ook tot a lU en over
zijn- midden naar beneden ; dikwijls breekt
dan dc boom in het midden in tweeën , en nog
meermaalen lukt hém de llorm met den wor-
tel uit den grond. In beide gevallen kraakt
zoo wel de gebrokene , als uit^efcheurde boom ,
en wanneer hij de aarde aanraakt, ploft hij er
iiederjdat de grond er vau dreuat, Zijiie br^^-
0 k^iit