Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
béhooren, merkbaare en hoorbare fpooren esi
overbiijifelen der neiging, om zijnen wil en
meening door Uampen te uiten ; -er is hier
en dnar onder dezelven nog een man, welke
zijnen fchoetoon in zijn huis en in zijn land""
ten groot gewigt zoekt en w^eet te geeven.
Een ander overblijfiel van het Itampen is -
van eenen ernlbger aard, wanneer de ruuwe '
Natuur in diep gevoel* van ongelijk en lijden
hanre rechten tegen alle'opvoeding en tegen al-
le zeden handhaaft. Zachte menfchen kun-
nen ook zoo verre koomen, om bif het ont-^
zetten over een onverwacht en hartdoorfnij-'*
dcnd ongeluk met de voeten te (lampen: nog
meer kan een diep gcyqel van het lijden van ■
onrecht bijzonder, van menfchen, van welke-
men het tegendeel niét, récht gemeend had tc
kunnen vcrWachten en eifchen, deze zelfde
uitweiking voortbrengen: en eindelijk kan ook
het fchriklijk en plotfling ontwaakende bewust
zijn, van zich zclven'een groot onverdraag«
lijk lijden op den hals te hebben gehaald, den
mensch tot woede over zic t zeiven, en tot
een wilde uitdrukking van dezelve, tot het
iliimpen met de voeten te brengen.
Treedeii.
Bij de foldaaten is het treeden zoo naar d^
maat in een zekere orde gebragt, dat men el-
ken tred van eene geheele rij op eenen flag
hoort. Den tred van een enkel mensch hoort '
men, wanneer hij blootvoets is, naauwlijks:
maar wannneer hij genagelde fchoenen of klom-
pen draagt hoort men hem zeer gemakliik.
Ook bij de meeste wceffloclen hoort men den
N 4 tred ^