Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ 148
«yen nis het hoofd opfleeken, de lippen te ha-
ten hangen 5 en dikwijls'ook het fluiten een
teken van ongenoegen over het gene men hem
bevolen, cn van tegenkanting tegen den genen 5
die het hen bevolen heeft.
Met (U voetAii ftampen.
De Mensch 5 zoo als hij tegenwoordig is op-
gevoed, fl.ampt zeiden met de voeten. Doch
de aandrift daar toe vertoont zicii vroeg bij
den van nat ure ilerken en onbefchaafden Mcnsch,
-i>aat uw kind maarrechtcigenzinnig wor-
den , dan kocmt het zekerlijk tot het itampcn
en wanneer hij het eenmaal is, en gij het hem
niet duchtig afleert,, zoo zal hij gchuuwdzijn-
de en als Grootvader 2eker nog ftanipen;--
maar Gode zij dank! Wlieve Natuur helpt
veel tot het af'weimen/van dit gebrek, terwiji
zij tegen het flampende kind onvM'bidlijker is
dan haaftigemoeders/ En deze vertooning vtiii
kracht van eene verwende eigenzinnigheid is
in het algemeen zoo zeer tegen het algemeene
brood en vleesch verdienen en tegen de ge-
legenheid der Ouders , Leeraars en School-
meesters, dat men het de meeste kinderen
doch afwent, voor dat het hunne voeten tot
eene gewoonte geworden is» - Daar van daan
koomt het, dat eigenlijk weinige menichen
met de voeten llampen, het leem ftampen na<»
tuurlijk niet medegcrckend, het welk fommi-
gen boeren doen, waiinecr zij hunne vloer
weder te regt willen maaken.
Doch er zijn hier en daar nog, en zelfs
ook onder Menfchen, van welke men niet ligt
^oude durven zeggen, dat zij niet onder de
wd opgevoede eu onder de befchaafde ranee*
be*