Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Proeflan,
Wanneer iemind eene prikkeUng in den nens
krijgt, welke aan die gene gelijk iswelkende
tabak op den reus van iemand, dieniecinuif:,
maakt, dan moet hij proesten.
Gaapcn.
Wanneer men gaapt, geeft mzn iomwijlen een
geluid van zich , endenaar den zingtoon geiijkt,
liet welk de boeren het flaap.icd noemen.
Dc haiidjJag.
Ook de lieve handflag geeft een menfchcn
klank: ik zal hem niet vergeeten; het i-s het
oudé teken der trouwe ca van het oprechte
geloof r.an het woördTiöu.den van den Man ,
die iets beloofd he.^ft; jYei is bet oude heilige
teken der vriendfchaf», .bij het groeten en het
komen cn gaan. Op deiizelvcn is de kus ge-
volgd -doch of de handflag maar altijd ge-
bleeven ware! — ach! hij koude niet blijven,
dezelve is de uitdrukking van de kracht
des niet verzwakten Mans, hij vliedt de mer-
gelooze beemUren, en nog meer de oorzaaken
in het land, welke de beenderen me.gelobs ma-
ken.--Koomt, O kusfcn! koomt; doch
niet in dc hocRen des lands, waar gij nogniet
zijt, waar de hanoflag nog is, waar de oor-
zaaken nog niet aanweezig zijn, welke de
beenderen van het khid mcrgeloos maaken >
voor cn aleer het een man is.
Mcc de vingers knippen.
Het knippen met de vingers is voorkinderen
eene oefening, om de krachten derzelve te be-
proeven; voor groüter knaapenis het dikwijls,
N 3 even