Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
volk, wie gij ook zijc, die meer dan voor u
zeiven zorgt. Man in het volk! v^^aargijook
ziin moogt, die gij de volksgebreken gaarne
verminderd wildet zien , wilt gij, dat de ar-
me man in het land op zaaken, zoo als deze
eene is, meer acht leere geeven, zoo predik
licm toch niet voor van afk^eer voor het fmak-
ken - maak veel meer, dat hij een minder
kommervol leeven leide-maak, dat hij van
Loofd cn hart algemeen zich Lan verheffen:
dan zal het zich met het fmakken, met het
liandcnwafchen, met het tanden fchoonmaa-
ken, met het neus nitfnuiten en met hei niet
fpuuwen op den grond enz. enz. wel fchikkeuo
Uoeflen,
Men moet uit veele oorzaaken hoesten —r-..
l^^anneer de prikkeling tot het hoeften alleen
dn de longpijp is, dan heeft het niet zeer veelte
"beduiden; maar wanneer deze prikkeling uit dc
jnaagof delongkoomr, is dezelve van meer be-
tekenis. — Sommige Menfchen , geeven , alhoe-
wel het niet zeer aardig is, wanneer zij een
gemeen mensch of eonen knecht tot zich wil-
le roepen, een geluid van zich, als of zij
boefteden: zoo hcbDc« ook eenige boeren cn
ilagers de gewoonte , om dit geluid van zich te
geeven, wanneer zij hunne honden roepen.
Op plaatfen, waar men niet fluiteni, niet
floppen en nier fpreeken mag, en om der zaa-
ken wil, welke aldaar verhandeld worden,
onder kinderen of volwasfene menfchen eene
diepe ftilte bewaaren moest, laaten dikwijls
zelfs de zachtzninigfte Opzieners dit geluid
jneer of minder luide vaü 2ich hooren»
Wan-,