Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
vrolijkheid kan zijn verfland zoo verre ver-
heden, dat het lachen zijner onfchuld altijd
behouden blijft, dat het zich nog hooger ver-
heft, cn in een lachen der wijsheid verandert.
Moeder! Moederl het is het zout des lecvens
- doch als het zout zijne fcherpheid ver-
liest - waarmede wilt gij het dan zouten?
Zingen, lachen , fhilten, en juichen ^ hoort
men cte menfchen gewoonlijk alleen, wanneer
zij vrolijk zijn.
x\l heeft men maar een kwaaden vinger en
tandpijn, maar nog meer, wanneer men ge-
heel ziek is, dan vergaat iemand airede het
zingen, fluiten, juichen en lachen van zei-
ven: en het maakt dan helaas! dikwijls plaats
voor fleenen en weenen. .
Vloeken,
Men hoort onbefchaafde ruuwe menfchen,
die toornig zijn, niet zelden vlóéken, en met
de handen rondom zich, en op den tafel
liaan, en dikwijls tafels en banken omveri-
werpen.
Smakken,
Befchaafder opgevoede Menfcben vvalgën er
van, wanneer zij iemand overluid hooren ee-
ten of (makken: mcnfchcn, die een zeer kom'-
irerv^ol Iceven hebben, en over dag handen cn
voeten in alle vuiligheid gt^bruikcn muctén,
liaan er weinig acht op, of er iemand aan hun-
ne zijde aan de tafel Imakt. Ach! het is hun-
ne fchuld niet, dat zij geen acht geeven op
het imakken; het is hun ongeluk, dat zij zulk
een kommcrliik leven hebben.
Goede Moeder!-en ook gij. Man in het
N 2 volk.