Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
144

wangen--.verzekeren, en maaken kan, -dat hy
deze' in zijn twiniiirfte jaar nog heeft , zoo ais
in het vijfde., en in net twintigfcc jaar rej^r,
q-)gcrigt, onvcrminkt, ongeboogcn ^ in:'t de-
zdfie oogen, met denzelfden mand en met
heizeifde voorhoofd voor u liaan kan, zoo
als" hij thans in het vijfde, zesde .voor u ihiat
cn u tjelacht.
Moeder! Moeder! gij weet niet, wat gij
doet, wanneer-gij door enigerhandeverkunÜe-
lin^, welke het- ook zi.n moge, het lache:i der
onichuld in dc borst van uw kind doet verlo-
ren gaan. Behoud dit heiJige lachen! Al het
goede, het gene in zijne natuur zich oiitvvikke-
icij, rijpen, zich voltooien, en onder zich zel-
ve in 'harmonie koomeri moet, zal bij het be-
houd en de a^nkweeking van hetzelve Veel eer-
der zich ontwikkelen, veel eerder rijpen , cn
do^r harmonie onder zich ^elvc veel eerder
ene zuivere menfchlijke volmaaking naderkoo*
men.
Moeder! Moeder! dat is de eenige weg, om
mv kind daartoe te brengen, dat het uit zich
zei ven cn uit eigene krkht daar niet laclit,
waar het niet kchen moet; het is het eenige
middel, om met zekerlieid te verhoeden, dat
geene kundig in hem verwekte zwaklieid het
lachen zijner onfchuld in zijne borst verder-
ven , en in een lachen der elendige dwaasheid
CR van boosaardige nukken veranderen kan.
Goede-Moeder! vergeet het nooit: geen ver-
ftand, met hoe veel zorge ook aangekweekt,
kan uw kind het lachen zijner onfchuld we-
dergeeven, wanneer hij het zelve eenmaal
wrlooren heeft^ JMaar het volle leeven zijner
vro-