Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iiüt liidien maken als een handwerk cn in de
herberg uitoefent, heeft niet zelden eene vrouw-
met uitgeweende oogen, en kinderen met hon*
gerige buiken in zijn huis -- en doch, ik
herhaal het, is het lachen der Menfchelijke Na-
tuur eene heilige zaak; maar zeker, ik herhaal
dit ook — alleen voor menfchen, die geene
narren, geen booswichten en lompaards zijn;
en ik voeg er nog bij: het te veel lachen eii
'het lachen tenoiitijde kan daartoe Dij drnagen,
om eenen Mensch tot dit alles re maaken.
Even\yel, o Moeder! wees niet bevreesd
voor het lachen van Uw kind-maar wees
integendeel bevreesd, en wees zeer bevreesd
\'oor het ophouden van deszelfs lachen , of
li&ver van zijne vrolijkheid , uit welke het
lachen ontkiemt! Het'verhes dezer vrolijkheid
is altijd ^;etuigc eii het gevolg van kwaaien , vau
groote kwaaien, die aan zijn wezen knaagen. |a!
Moeder! wanneer uw kind u lief is , bewaar
dan zijn lachen ende heilige bron van hetzelve
— draag danzorge voor zijn lachen, voor zij-
ne vrolijkheid —ach ! gij kunt haar zoo gemak
lijk, gij kunt haarhonderdmaalen, zonder dat gi
daar aan denkt ,■ ondermijnen, en in den gronc
booren, gij kunt haar met zuiker en koffij,
met pluimveêren, met fiilzitten, met elendige
Schoolmcestersknnden van hoofd en ^rt on-
dermijnen, en onherltelbaar vernielen. Vri-
fche lucht, melk en haverbrij , fpringcn, loo»
pen, arbeiden , zijne krachten gebruiken , maar
alle, alle met elkander, alle verltandig, eii
geene te veel - dat is, o Moeder! het gene
xiw kind het lachen en de vrolijkheid behou-
den kan, dat is, bet gene hem zijne roode
N war«