Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verrichtingen van de tong.
Alcit dc tong Jpreeken.
Men fmaakt met de tong, dat de zuikér
zoet, de azijn zuur, de Jgal bitter, het zout
fcherp is.
Het -gaat met de tong, ais met den neus.
Ene al te fijne tong vergenoegt zich niet zoo
gaarne met gemeene fpijzen, en heeft niet zel-
den een walging van dingen met welker fmaak
men bij gebrek van fijnere dikwijls gedwon-
gen is zich te behelpen.
Die veel zoetigheden, fpecerijen, fterke
fpijzen en dranken al tc veel gebruikt, moet
niet zelden met bittere artfenijen, die hem
niet goed fniaaken , zich weder gencezen van
kwaaien, welke hij zich , door dat gene, het
welk hem wel fmaakte, op den hals heeft ge-
haald.
Verrichtingen der ooren
'Men kan met de ooren hooren.
Men hoort geluiden, die de menfchen vooft-
•brengen.
Men hoort geluiden , die dc dieren voort-
brengen.
Men hoort geluiden, die de levenlooze Na»
tuur voortbrengt.
Geluiden, dio dc menfchen voortbrengen.
Bijna alles, wat de Mensch met zijn lich-
aam doet, veroorzaakt een geluid.
Men hoort den mensch fchreeuwen , tateren ^
lachen, fpreeken, zingen, fluiten, juichen,
weenen., vloeken, fnoeven, fnorken, fmak-
ken, den handflag geven, met de vingers
knippen met de voeten treedsn, flampen enz.
Wa«-