Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
Iets openbijten.
Die goede tanden heeft, I^an nooten, ha«-
zfnoten en kwets iteenen openbijten, maar-
die dat veel doet, maakt ligt van goede tan-
den Hechte.
Die een harde noot openbijt, kan cr fchie-
lijk eenen tand door verliezen.
Iets uitbijten.
Wanneer een tand', bijzonder een fnijt-and
of een oogtand, los zit, kan men dcnzelvcn
gemaklijk met elke harde zaak en zelfs ra^t
een ftuk brood uitbijten.
Iets vtrbijtm.
Die een ftcrk gebit heeft, kan g'as, ftee-
len, hout en beenen verbijten, maar die d[\i'
dikwijls doet, kan zich fchielijk van een
üerk gebit een zwak, cn van jonge, goede
tanden, mede Hechte maaken.
Met de tanden kaaujven.
Men kaauwt vleesch, brood, nnesk»'uidcn
en allesAvat men eet, zo het geen brij of
foep is.
Men knauwt gewoonlijk met dc kiezen:
oude menichen, welke hunne tanden verloren
hebben, kaauwen nog met het ledige kake-
been.
Bij het kaauwen vermengt men de fpijzen met
her fpcckfcl, en het ipcekfel, met de fpijzen
vermengd, helpt de madg tot derzelver vevtee»
ring; daarom is het wel kaauwen der fpijzen,
en biizondcr der hardere ipijzeii voor dc ge-
wondheid voordeclig cn noodzaaklijk.
Mcr;