Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
rc zaaken zijn moeilijk te bijten. Kalfvleesch en ■
veele andere zaaken zijn ligter te bijten, dan^
rnndvleesch.
Mea kan i^ts aanbijten*
Men kan itts afbijtQiK.-
Men kan iets bijten.
Men kan iets openbijten^
Men kan iets uitbijten*
Men kan iets verbijten»
Ictz-aanbijten. .
Men bijt den appel, dc peer aan, wanneer
men den eersten mond vol van eenen gehee-
len appel, of van een geheele peer ailjijt.
Kwalijk opgevoede kinderen bijten dikwijls
reine cn onreine vruchten, brood en wat zij
vinden, aan, en weipen het dan weder weg.
Iets afbijten»
Het gene men in de hand-houdt', OHi-het^
te ecïen, daarvan bijt men gewoonlijk eenen
mond vol om den anderen af. Wanneer men
noch mesfen, noch vorken had, dan moest
men van het meeste, dat men eet, denk ik,
het ccnc ihik na het andere afbijten..
Op iets bijten, .
Men laat kleine kinderen, voor dat zij tan-^
den hebben, op hard brood, of op ^Ipen-
been bijten,
Kinderen, die de tong onder de tanden draa-
gen , kunnen bij het vallen en tegen aanüoo«
ten zccr ligt op dezelve bijten.
AVanneer men verfcheiden kerfen met clkan-'
kander in den mond neemt, bijt men dikwijls
onverdachts op eenen ftecn^
M 5 J3ie