Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bijna alle boerenjongens juichen: onder
de foldaaten juichen gewoonlijk maar enig-
zins nog de Recruuten, onder de handwer-
kers nog maar een leerjongen, die van het
land koomt: van de beeren knechten juicht
bijna niemand.
'Overal verliest hij , die veel verkroppen
moet, dat hij gaarne wilde uitzeggen, ligt de
kracht van den vrolijken moed, die boeren-
jongens doet juichen.
Het juichen hangt , even als het fluiten,
met eene zekere ligtzinnigheid te famen, en
vliedt het moede hoofd zoo wel, als het be-
llemdc hart.
Eenige boeren juichen , wanneer zij vrolijk
zijn, andere, wanneer zij vol zijn; doch no?:
andere zijn dan alleen vrolijk, wanneer zij
vol zijn en juichen daarom ook dan alleen,
,wanneer zij vol zijn.
Met den mond ademen, zi* deor den stus adtmta.
Uit dsu mond fpuuiven.
Dat gene het welk men gewoonlijk fpuuwt,
lieet fpeekfel <— zieke menfchen fpuuwen fom-
wijlen etter «n bloed.
in vertrekken, wier vloeren blinkend en
fehoon zijn , mag men niet op den grond
ïpuuwen»
V-er-richtingen der tandm.
INIen kan met de tanden bijten cn kaamven»
Met de tanden bijten'
Kleine Tdnderen kunnen nog niet bijten , de-
wijl zij nog geene tanden hebben, en oude
Jieden, dewijl zij geene meer hebben. Hard
tropd, flerk gedroogd vJgcsch eu veele ande-
er