Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij het leeren zingen zingt het Idnd'dcii"
fchoolmeester na, even als het heai bij het '
leeren leezen nafpreekt.
Mc: den mond fiiili:n.
De huisi'ader fluit den knecht, -wanneer hij '
weer, dat hij in dc nabijheid van het huis
is, njaar niet op welke plaats.
De reizende fluit den hond, wanneer hij'
van hem is \veggcip>öpen, en hij hem gaarne
in de nabijheid bij zich wilde hebben.
De fchaapherders cn zwijncboeders fluiten
hunne honden, wanneer deze de kudden om--
loopen 5 en bijéJndrijven , en waanneer zij
tot hen terugkoomen, en de kudden onge-
lloord haren v/eg laaten gaan.
Men verfterkt fluiten , wanneer men door
den vinger fluit, of wanneer men met kleine
fluitjens fluit, van v/dke men fómmige die^
vefluitjens noemt , dewijl de Roovers in het
bosch zich daarvan bedienen, om elkander
zelfs op eenen grooten affland van elkander
een teken te kunnen geeven, dat eene buit of
gevaar voor hen op den weg is.
Maar er is ook nog een ander fluiten, het
welk uit-de famenftclling vnn ongelijke fluit-
toonen beftaat, even als het zingen uit de fa*
menftelHng van ongehjke zangtoonen.
Op fommige plaatfen fluiten de jonge lie-
den door riet, door holle fteelcn van'planten;
veele maaken in de. lente, wanneer het fap
in het hout koomt, en men de fchors van de
gladde roeden geheel onbefchadigd kan af-
ftroopen, fluitjens van wilgenhout: b. v. die
yvij te lande Maijfluitjens ^noemen; de meeste
Her-t