Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page

I3S
Het is ccne vreugde in den hooitijd cn in deir
herf.-t, om het zelfde te doen met de feis
bij het koomen tot, en bij het weggaan-van
dtn arbeid.
Hij, die moed en vrisch bloed in de ade-
ren voelt, zingt bij alle gelegenheden gaarne.
De jonge handwerker zingt bij den arbeid
cn bij het gezelfchap. Zelfs de zwaarmoe-
digde daglooner zingt in de herberg, wan-
neer hem de wijn zoo zorgeloos ma\ikt, dat
hij eens vrolijk wordt: de wever zingt op den
wèefltocl;, dè fpinder bij het-fpinrad. Dor-
fcliers zingen;, fmeeden zingen, -—• alles
zingt. In rtcden, en op het land in huizen, die.
veele haarden, veele keukens en veele fchoor^
llcenen hebben ,kost het zingen zoo veel, dai
iedereen niet zoo gemaklijk koomt om medc-
tezingen; men gebruikt klavieren, orgels,
doedelzakken , fluiten , muzijkbocken, fo-
pha's, iioelen, kroonlichten, thee, kofl^ij,
cn ik weet iil niet wat , wanneer men aan deze
plaatsen zingen wil, zoo als het daar gc^
bruiklijk en recht is.
De indruk van het gezang ook op het ge-
moed van den Mensch is groot. Wanneer
in de kerk zoo duizenden zingende God loo-
Viin.. cn 1 lem danken ; dan roert dat het Mensch-
lijke hart, verheft het ^elve tot hoogen ernst,
(h^ bedwingt deszelfs ligtzinnigheid.
De Mensch doet veel om zijn brood. Hij
bidt zelfs en zingt om eene aalmoes. In de
hjMiie dagen van het oude en 3n dc eerde-
van het nieuwe jaar zingen duizenden om cei-
ne almoes. Gelukkig het land, waar men
4e armen nog iets geeft, wanneer zij bidden
M a cH