Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
dér flati dingen, van wellce men in de an-
dere het tegendeel woct.
Eene verklaaring geven.
Wanneer getuigen voor het gericht wor-
den gedagvaard, moeten zij dikwijls onder
eede verklaaren, wat zij van dè zaak in .ver*
fchil gezien of gehoord hebben*
crbiedeii.
Men verbie<lt de kinderen gewoonlijk, om
-fchietgeweer in de handen tc neemen.
De Overheid verbiedt de herbergiers, laat
in den nacht wijn te ichenken.
Men verbiedt de foldaaten, na het tagtofi
.buiten het kwartier te zijn.
Êeftraffkn.
Kinderen, welke zich in de fchool flecht
^edraagen, worden door de Onderwijzers, dik-
wijls zelfs door de Opzieners, of den Prc;-
.dikant beftraft. Het zalfde gebeurt volwas-
fane Menfchen, wanneer zij zich aan een
fchandlijk gedrag fchuldig maaken.
Mot den mond z^igtn.
Wanneer de Mcnsch vrolijk is, zingt hij
gaarne, en ónder een werk, in het welk hij
vermaak heeft, doet hij het bijna altijd.
Het is eene vreugde der Moeders, haare kin-
deren in flaap te zingen.
Het is eene vreugde in den oogst, met
den fikkel in de hand zingend van het huis
TO het veld, van den eenen akker naar den
anderen, «u van het veld weder naar huls tc
Stekken.
m