Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
'Ëenvoudige eigenzinnige en ftijfhoofdige
"menichen, laaten zich dat gene, hec welk
zij zich eens in het hoofd gezet hebben, niet
. geinakiijk ontpraaten.
Zich ergens uitpraa^en of door praaten ergens
uitredden.
Kwaade fchuldcnaars, die niet betaaleii, en
flechte jongens, die niet gehoorzaam willen
zijn, redden zich altijd door h r ee;i of ander
uit de verlegenheid, hebben altijd eene uit-
vlugt; wanneer de eene mensch den ander
iets afflaat, redt hij zich gewoonMjk met het
een of ander uit de verlegenheid, dewijl hij
deze of geene oorzaak aanvoert, waardoor hec
hem onmooglijk is te doen, hetgene de -ande-
re begeert.
Snappen.
Menfch:!n, die niet oiii der zake wille,
'over welke zij fpreeken, maar enkel uit ene
neiging of gewoonte veel fpreeken-fnapm
pen.
Zoo ook menfchen, die zonder gegronde
kennis van den aard en den omvang van een
onderwerp, zich over het zelve in de lengte
en breedte uit laaten-dezelve fnappen over
dit onderwerp.
Kinderen fnappen gaarne, het gene zij ge-
hoord hebben, en krijgen daar door dikwij's
van hunne ouderen en fpeelmakkers den naam
van fnappers^ ^- doch er zijn ook veele
volwasfenen, die hier in als kinderen handc-^
,len-, en daarom dezen naam overdienen.
Verhaalen.
Men verhaalt dikwijls in de eene fliraat
M de