Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
Iemand bepraaten, of van iets ovcrreedcn.
Domme menfchen laaten zich dikwijls bè-
praaten, om dmgen te gelooven, wier on-
waarheid zoo duidelijK in het oog loopt, als
of men zeide, het water loopt den berg op.
Kwaade jongens bepi-aaten gaarne de betere,
dat zij hen in het uitvoeren hunner Itreeken
mede helpen.
Zwakke menfchen laaten zich dikwijls be-
praaten, om dingen te doen, van welke zij
overtuigd zijn, dat zij hen niets dan verdriet,
kommer en fchade zullen veroorzaaken.
Wanneer Hechte menfchen inzien, dat ecKe
kwaade daad voor hen met groter gevaar ver-
gezeld konde zijn, dan zoeken zij gewoonlijk
e:n eenvoudig mensch op, en bepi-aatcn hem,
om dat gene tc doen, het gene zij niet den
moed hebben, om -zelve te doen.
])och dan gebeurt het niet zelden, dat hij,
die den anderen tot een bocvenftuk bepraat,
al het voordeel van het zelve trekt, cn de
andere, die zich daar toe bepranten laat, al
het loon daar voor draagen moet.
Iemand iets ontpraatcn.
Een gcdaclitenloos cn onopmerkzaam
mensch moet zich zeer dikwijls iets ont-
praaten, of als onwaar uit het hoofd praa-
ten laaten, het gene hij met zijne eigene
^ oogen gezien en met zijn eigene ooren ge-
hoord heeft; daar en tegen laaten zich veele
•zotten niet uit het hoofd praaten, dat zij
dat gene, het welk zij zich in dronkenfchap , of
bij nacht en in den nevel of in vreeze ver-
beeld hebben te zien cn te hooren werkelijk
gezien en werkelijk gehoord hebben.
Een-