Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
1129
De Boer ook, wanneer hij eenen akker,
eenen (lier of eene koe gaarne verkoopen wil,
zoekt dezelve eenen kooper ook aantepraa-
ten,
Er zijne geene kinder&n, op welke men
zich minder verlaat-en kan, dan die gene,
welke zich b^ hunne Ouders of Onderwijzers
door praaten zoeken intellikken.
Die op de eene of andere wijze maait, daar
hij niet gezaaid heeft, zoekt zeker zich bij
dien genen, door praaten inteflikken, die hem
van den akker wegjaagen, en hem den likkel
uit de hand zoude" kunnen nehmen.
"Wanneer den een deu anderen iets wil af-
praaten^ begint hij gewoonlijk er mede, om
zich bij hem inteflikken.
Wanneer dc een den andeien iets wil afrui-
len, zoo begint hij gewoonlijk weder daar
mede, dat hij hem die waaren aanpraat, die
hij hem geeven wü, cn daartegen die waa-
ren afpraat dn verkleint, die hij gaarne van
hem hebben wil.
Die gaarne eenen ander Avil uitvorfchcn,
wat hij van eene zaak weet, of van dezelve
denkt, begint dikwijls langen tijd te voo-
ren, om zich bij den man intcHikken , dien hij
gaarne wil aan het woord hebben; overal,
wanneer cr iemand zeer aangelegen is, om
met eenen leugen ingang te vindcN, zoo zoekt
hij zich bij iedereen inteflikken, Avelken hij
zijnen leugen op de mouw wil fpelden , dat
is, van wien hij gaarne heeft, dat hij den-
zelven gelooft.
Dom-