Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
L28
Sc hemel tegen den avond met zvv^arte wolken-
hedekt is, dan kan men met waarfchijnlijk-
heid vooruitzeggen, dat het fchieiijk regenen
zal.
anneer het koorn en het ooft goe-l hebben
uitgebloeid, kan men met waarfchijnlijkhc'd
vooruitzeggen, dat er veel koorn en veck' vruch-
ten zuilen worden in:^'czameld.
Wanneer listiga, bedrieglijke , onmeedogen-
de , eigenbclang.'uiclitlge , eigenmagtigj en-
verbitterde mannen zich in een l^antl van da
eerüe rcgeeringsposten meester maaken, in-
zonderlïoïd in een Land, waar zij geenen.
Meester boven zich hebben, en dc wetten i iet
alleen draaien, maar nog zelve miaken kim-
nen,-ZO) als zij willjn, dan kan men met
waarfchijnlijkheid vooruitzcggen, dat het in
zwik e:n Land niet goed zal gaan.
Waar de eenvoudigheid des vo;k5 nog zeer
groot is, gelooft men aan menfchen, die goud
graaven, cn goud maaken kunnen, doch bij
den flagcr een pond vlccsch bergen aan men-
fchen , die den Duivel bczwccrcn , ma:r ee-
nen kwaaden hcnd of fUer uit den gaan
als oude wijven, en ann prorc?ren, die den
jongden dag op een kwartier uur kunnen be-
paalen, d?ch zelve tusfchen vuur cn licht den
weg van de kroeg naar hun huis ronder huipe
niet alle dagen goed kunnc.i trefien.
Aanpraatzn , afpraatcn.
De fleclïtlte Koop'ie.-^en en die gene, welke
waaren hebben, die zü n'et gemaklij'; kun--
nen Uwijt raaken, wecten honderd middelen en
woorden, met vvdkc zij dezelve eenvoudige
menfchen aanhvaatsn* I e.