Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
een htns verliuuni heeft niet te vrede is, zegt'
men hem de wooning op, dat is, men laat hem
aanzeggen, dat hij-niet langer in het huis blij--
ven kan.
Toezeggen.
Eij een grooten handel, of ruiling neemt
men gewoonlijk nog eenige dagen tijctvan be-
denking, voor dat men de koopers de toezeg-
ging geeft 5. of dezelve toeflaat..
R^^htuitzeggeiu
Er-zijn Menfchen, die, het gene zij over ee-
ne zaak denken, zelden rechtuit zeggen, en
cr ook geheel niet van houden, ^\'anneerie•
mand anders hen rechtuit zegt, wat hij denkt,
maar het is doch ook niet akijtigoed, om nut-
zulke lieden omtegaan.
Gevangenen en Mi'sdadigers fpartelen ge»
WDonlijk langen tijd tegen, voor en aleer zij
het geue men van hen weeten wil recht uit--
zpggcn ; dat is, voor dat zij bekennen, wat
zij' gedaan hcbb:n,
roorzeggen ^ voornïtzeggcn^
Menfchen, die alles vooraf meenen te wee*
ten , voorzeggen, liet gene ge..m mcnsch weeten
kan. Verwaande menichen zeggen bij alles
wat er gebeurt: „ ik heb het ja voor af ge-y
„ zegd. " ^
Men kan eenige dingen met zekerheid, an-
dere met waarfchijnliikheid vooruitzeggen.
Men kan met zekerheid vooruitzeggen, dat
hc: in den aanftianden zomer regenen , en in
de.i aaiftaanden winter fnceuweu'zal..
Wanneer de- wind uit het westen waait, cn
L 5