Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
De lasteraar Tpreekt zijne lasteringen gewoon-
lijk uit achter den rug van dien genen , Avelken
hij iets kwaads nazegt —^ hij is een achter-
Wapper, hij fpreekt achter iemands rug.
Er zijn lasteraars, die bij het gene zij de
menfchen nazeggen, zoo dom liegen, dut
hunne lasteringen daar door zelve onfchade-
3ijk worden: maar de listige boosheid geeft
sian haren achterklap in alle gevallen een hoo-
ien fchijn van waarheid.
Omzeggen.
Men laat omzeggen, wanneer men vrien-
den tot een gezelfchap verzoekt, en wann.'cr,
men een fterfgeval aanzegt, en ter begraa-
venis verzoekt. Snapachtige menfchen cn
idnderen zeggen alles wat zij gehoord hebben ,
weder om, maar zelden, of bijna nooit geheel
cn zoo, als zij het in de daad gehoord hcb-p
ben,
Opzeggen.
De kinderen zeggen in de fchool, en in de
kerk op, dat is zij zeggen, het gene zij ge-
leerd hebben, van buiten op.
Wanneermen zijn geld weder noodig heeft,
of met iemand, bij wien men geld op rente heeft,
Tiiet te vrede is, dan zegt men hem het kapi-
taal op, dat is, men eischt zijn geld weder terug.
Wanneer men met iemand, aan welken men
dc boerenplaats verhuurd heeft, niet te vrede
is, zegt men hem de boerenplaats op, dat is
men kondigt hem aan, dat hij niet op de boe-
renplaats blijven kan
Wanneer Uien met iemand, aan welken men
e&n