Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
■moa viii —«
'we!k in de handen der kinderen^ behoort--
hét behoort bij uitfluiting in de hauden der Moe-
der; zij moét hét kind aan aen leiddraad van het-
zelve opmerken en fpreeken leeren - De
voorwerpen zelve, die zij hem, terwijl zij hem
dezelve benoemt, cn er met hem over fpreekt,
doet aanzien (wijst] zijn het eigenlijke Boek der
Kindet 'en. Deze moeten in het opmerken en
fpreeken_ zeer wel geöefend zijn, voor dat het
verftandig is, hen van de ieevendige aanlchou-
wing der dingen zelve tot de doode vormen van
aanfchouwi'ng van dezelver gedrukte en gefchree-
vene woorden te doen overgaau.
Het zelfde' is waar met opzigt tot de Leer der
Aanfchouwing van de Getal- en Maat-verhoudin-
gen. De Handleiding tot het gebruik van de Ta^
fels der Aanfchouwing, behoort geheel en al niet
in de handen der kinderen en moet hen niet in
handen gegeeven wordende Tafels zelve zijn voor
het het leerboek van de Getal- en Maatverhou-
dingen ; het onuitwischbaarebewustzijn van werk-
lijke hem voor oogen ftaande Reaai-vchoulingen
is en moet deeenige grondllag van derzelver oordee-
len over Getal en Maat zijn zij moeten volftrekt
enkel m de aanfcliouwing leeren, en i'e geheele om-
vang van hunne kennis der Getal- en Maatverhoudin-
gen moet U'ezenlijk een refultaai van hunne kracht
zijn , om zich de Reaal-verhoudingen der afdeelin-
gen dezer Tafelen tegen elkander in haaren gehee'en
omvang , en met onuitwischbaare zekerheid zelve
voorteftellen — zoo datbet woord van elke verhou-
ding van elk getal in hunnen mond volftrekt niets an»
ders is, dan de uitdrukking van den indruk eener een-
voudige aanfchouwing; even als het ■woovd s:roen
en zwart volftrekt niets anders is, dan de uitdruk-
king van den indruk eener eenvoudige aanfchou«
wing,--