Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
t25
Zzggeru
Kinderen zeggen regen hunne Onders:,, lie-
5, ve Vader ! ïieve Moeder! " En indien ik
eene Moeder was, zoo zoude ik niet weeten ,
wat mij in de wereld meer fmerten zoude,
dan dnt mijn kind mij niet langer gaarne dc
wainiieid zeggen wilde.
Wanneer iemand bij de Moeder naar den
Vader vraagt, dan z^gt zij hem , wanneer zij
het weet , waar hij is; en wanneer zij het
niet weet, zegt zij tot hem:" ik weet het niet.
Iemand iets aanzeggen.
ITet is op veele plaatfen dc gewoonte, om
de geboorte van een kind, en even zoo het o-
verlijden en den tijd der begravenis van enen
Mensch aan zijne buuren, vrienden en ver-
wandten aantezeggen. Somwijlen zegt men de
dagiooners aan, wanneer hun arbeid weder
eenen aanvang necmen, de foldaaten wanneer
zij marscheertn moeten, enz.
Iemand iets afzeggen.
Wanneer men met eenen handwerl;^man of
daglooner niet te vredcn is, zoo?^^/menhent
den arbeid af. Somwijlen ook wanneer men
den arbeid, welken men belUld heeft, niet ge-
bruiken kan, zegt men denzelven af Even
200 kan men ook eenen maaltijd, dien men
bcfleld heeft, w^dtx afzeggen ^ maar de waard
is met zulk afzeggen niet altijd te vrede.
Iemand iets nazeggen, achterklarpcn.
Een flecht mcnsch zegt den braaven man
kwaad na, en ten dom mcnsch fprcckt zelfs
den achterklap der flechten acuter na.
L 4 ^^