Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ï24
welke zij moeten inirpreeken. De Richter
fpreekt een vonnis uit.
Over iets 'Urif^nak doen.
In elke zank over welke de Richter uitfpraak
doet. Rent hij de eene partij toe, het gene hij
de andere afneemt.
Onvcrfrandige lieden doen dikwijls over zaa^
ken uitfpraak, diczij in het geheel niet vcrfhian.
iets voorfpre.eke/h
De Schoolmeester moet dikwijls de kinderen
voorfpreekcn, het gene xij leeren moeten;
maar dc een fpreekt goed, en de ander fpreekt
kwalijk voor, naar mate hij dar, het welk
hij hen voorfprcekt, goed of Hecht uitfp eckt:
op ene andere wijze is zijn voorfpreelicn goed
of Hecht, naar mate cat gene, her welk h/j
hen voorfprcekt,voor hen inittig en vcrllaan-
baar, of dom, en noch voor hun vcrlland bc*
vatbaar, noch voor hun hart aanloklijk is.
Inden Schouwburg fpreekt de Soufleur dm
Tooneelfpecler zijne rol voor.
Die eene p. pcgaai of eenen ekfter wil Icereu
fpreeken, moet hen een langen tijd altijd de-
zelfde woorden voorfpreekcn.
Iets nafpreeken.
Het kind , dat leert, moet dat gene nafpree-
ken, het welk men hem voorfprcekt. In de
kerk fpreeken dc menfchcn den Predikant het
gebed na. Die nafpreekt cn niet nadenkt,
fp'-eekt met den mond zonder met zijnen geest
te werken; en het fpreeken met den mond,
zonder er b?j te denken, voedt de ziele nier;
maar her werken met den geest brengt alleen
vruchten voort, . Kin«
i