Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Die de heiligde belangen der Menfchheid
met eenvcudigheid onder het oog krijgt, en de-
zelve tegen het zinlooze gefnap van verwaande
onmcêdoogendheid met vrijheid, moed en hun
ganlch gewigt legt op de weegfchaal der ge-
rechtigheid, vindt overal algemcene tegen-
Ipraak: Jefus Christus, die als God voor de
zwakken en armen drs lands niet enkel god*
lijk fprak, maar ook godlijk leed en ilierf, ver-
wekte met zijne waarheid cn liefde de grootfle
tegenfpraak. Hij wist het, en zeidc het zelf:
,, ik ben niet gekoomen, om vrede op aarde
,, te maaken , maar oorlog: " doch om dezen
vrede, en om dezen onvrede, welke hij voor-
uitzag , onderdrukte hij geene enkele van
zijne godlijk liefderijke befchouwingen.
TJltfprdsken.
Tiet is ordentelijk, om iemand,diefpr:ekt^i
niet iu de rede te vallen, maar hem te laaten
uitfpreeken : maar wanneer iemand liegt, of
onbctaamlijk , onvoorzigtig , of ook mair
onduidlijk fpreekt, heeft hij het zich zclven te
wijten , wanneer hij in zijn fpreeken ingevallen
wordt, of wanneer men hem niet laat uitfpree-
ken.
Iets -uitrprcckcn.
Kleine kinderen , die f]orecken leeren , kunnen
eenige woorden gemaklijker, dan andere, uit-
fpreeken; kinderen, die flecht hebben leeren
leezen, fpreeken dikwijls Icttergrcepen en
Avoorden uit , die geheel en al nkt in het
boek Haan; cn laaten daartegen andere weg ^
L 3 wtl-