Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
awnraa I^I
Die in nood is, fpreekt ecnen vriend om
hulp aan.
Zonder grooten nood fpreekt men ccn hard
mensch om niets aan.
De bedelaar aan dcïi weg fpreekt dc voor-
bijgaanden om eene almoes aan.
AanfpT<uik op iets maken.
Er zijn menfchen, die aanfpraak maaken-
op peeren cn kersiln, otfciioon zij niet op
hunne boomen wasfen. Dat zijn menfchen,
vai. welke in een groot boek gcichreven ttaat:
,, gij, zijt een Hecht man, gij maait, waar
,5 gij'niu geza;iid, en oogst, waar gij niet
„ geploegd'hebt. "
Op eene weggevlogcnc bij, een weggclopcuciv
hond, cn op geltoïeiic waaren maakt de eige-
naar,'als op het zijne,; aanfpraak^ waar hij
dezelve ook meent tc zullen vinden.
IciTiand aanfpreekcn.
Vrienden fpreeken elkander gewoonlijk aan,,
waar zij elkander aantrclfen. ^ ^ -
Op de Ih'vaat moet men elkander dikwijls
aanfpreekcn.
in dc kcr-k fpreekt de Predikant de Toe-*
hoorders; aan.
Iemand iets nffpreeken.
De Pvichters fpreeken misdaadigcrs fomwij-
len het leven af, dat is zij fpreeken uit, dat
zij naar de wetten den dood hebben verdiend.
Op ccnc andere wijzen li^eeken Artfen den
zieken het leven al: dat is, zij fpreeken uit,,
cat zij den ziqkea niet langer behouden kun-
ucvr -