Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
In gewigtige zaaken fpreeken de menfchen
meermaaien met eikanderen, voor dat zij
iets met elkander affpreeken, of voor dat zij
t'cnc vaste affpraak met elkander maaken.
AVanncer zorgvuldige menfchen in gewig'
tige zaaken nier recht weetcn, hoe zich te
gedraagen , fpreeken zij daar over gewoonlijk
met menfchen, die zij gelooven, dat hen raad
kunnen gecven. —— Zoo fpreeken kinderen
in gelijke gevallen met .hunne Ouders en met
hunne Leermeesters.
Iemand iets aaiifpreekai.
Wanneer kinderen een geneesmiddel zullen
inncemen; dan fpreekt hen de Moeder dikwijls
aan, dat zij het zelve fchielijk en met moed
in nee men.
Ouders fpreeken hunne kinderen dikwijls
aan, dat zij zich voor het kwaade hoeden,
cn kundig worden moeten , op dat zij in ou-
de dagen vreugde van hen bcleeven mogen.
Baazen en Meesters fpreeken hunne knech-
ten en meiden dikwijls aan, dat zij vlijtig cn
getrouw zijn moeten.
De Predikant fpreekt zijne Gemeente dik-
wijls aan, dat zij vroom en godvruchtig zijn
moeten.
De Richter fpreekt in het verhoor den ge-
vangenen aan, dat hij de waarheid zeggen
Hioet^
Iemand om iets aanfpreekcn.
Een goedwillig mensch fpreekt dikwijls ie-
mand voor eenen ander om geld, om eene Ice-
niugj om onderiteuning aan.
Die