Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii8
ivordefi gemaakt, als het ichoenen en kou-
fen draagen.
Wat is er te doen ? Die het niet anders
hebben wil, die maakt het niet anders, en
lielpt liet niet anders maaken van nu af tot in
eeuwigheid; - Ach! en zelfs zij, die liet
gaarne anders zouden hebben, zijn over dit
ftuk traager en gedachtenlnozcr, dan anders
over honderd andere , bij welke de mcnsch-
heid zonder vergelijking minder belang heeft,
dan bij dit.
Voorzlgtig en onvoorzigtig fpreeken;
Die op de Itraat in bijzijn van onbekende
menfchen van veel geld fpreekt, dat hij in den
zak heeft, die fpreekt onvoorzigtig.
Die in eene huisliouding in bijzijn van kin-
deren of dienstboden ^^cgt, wmv liij zijn ver-
gif verborgen heeft, die fpreekt onvoorzigtig»
Wanneer een boer maar een woord fpreekt,
nit het welk c:n veehandelaar merken kan ^
dat hij in nood is, of zijn vee anders gaar-
ne flijten wil, dan koopt liij voor zijn on-
voorzigrig woord zeker eeaige daalders min-
der voor zijl] vee.
Menig een heeft rec.ls om een enkel woord
dat hij. onvoorzigtig uitgefproken, of voor-
zigtig bij zich heeft gehouden, een gewigtig
xechtsgeciing gewonnen of verloren..
Betaamdijk. of oiihetaamdijk fpreeken.
Wanneer he hart vol van i^ts is, lbopt er
de mond van over; die h^^t hart vol heefr
van zaaken, die flinken, wanneer zij hem in
den mond koomen, die kan niet anders dan
onbetaame'ijk fpreeken.. Eigenlof Hinkt, wei-
lus-