Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii6
Yerklaaren zij nog den catechismus en menig-
werf de leerredenen van den predikant, en
dat geeft alles veel te fpreeken , e.n maakt het
fpreeken tot eene gewoonte.
De Predikanten moeten ook veel fpreeken,
op den kanfel, bij de onderwijzingen, bij de
huisbezoeken enz.
De openbaare Amtenaaren in de dorpen, dc
Kooplieden en de Vrouwen der kooplieden mocr
ten insgelijks veel fpreeken.
Die veel fpreeken moet, gewent zich meest
aan het veel fpreeken, en fpreekt dan gewoon-
lijk nog veel meer, dan hij fpreeken moet;
l)ijna ieder, die meent, dat hij het zeer wel
kan, doet het zeer gaarne; de een uit de-
ze , de andere uit die oorzaak. Zoo fpreeken
de kwakzalvers veel over artfcnijen, die,
:zo.o als zij zeggen, voor alle kwaaien goed
zijn, en die niemand maaken kan, dan zij,
X)eze menfchen moeten veel fpreeken; zij hei?-
"bqn anders geen middel, dat zij. van hunne
waaren geld maaken, en mogelijk cenen aap
cn een paar gouden baordfels aan den rok.
De Toneclfpeelers fpreeken op eene eigene
wijze veel; zij toonen alleen met hun fpree-
ken, hoe andere menfciien fpreeken 5 cn zij
:z;jn alleen die genen, van welke gee,n mensch
gelooft, dat de woorden, welke zij fpreei-
i , in de. daïld i.n hunnen mond pasfen.
De Advocaaten fpreeken veel over twistzaar
ken , en over de wijze , boe men, indien men
recht of onrecht heeft, een i)roces voor het
gericht voeren kan, en voeren moet.
Lediggangers fpreeken 'veel, om den tijd te
K 4 doo-