Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
hcîd intkraanien en te pas kunnen Uren gen.
Ongaarne fprcc!;cn.
Niemand fpreekt van dat gene , dat hij kwaa-
lijk gemaakt lieeft ; doch Narren weetcn het
niet, wanneer zij ^iets kwaalijk maken, eit
fpreeken derhalven in dc lengte en in de breed-
te over hunne onbekwaamheden.
Vreesachtige en fchaamachtige _ menfchen
fpreeken gewoonlijk in gezclfchap niet gaarne.
pf^einig fpreeken.
Menfchen, die hoofd en handen bij hun-
nen arbeid fterk inipannen, en hunne zinnen
over het algemeen bij elkander hebben, kun-
nen en gewennen zich, om gedurende dezel-
ve niet veel te fpreeken.
De betaamelijkheid brengt mede , dat dienst-
boden in bij zijn hunner heeren of vrouwen
weinig fpreeken.
Er zijn kinderen en volwasfene lieden, dïe
daar flechts veel fpreeken, alwaar zij dom en
gcdaclitenloos fpreeken durven, cn in het oo-
genblik beginnen minder te fpreeken, wan-
neer zij welbedacht en verftandig moesten
fpreeken. Er is tusfchen weinig fpreeken en
weinig fpreeken een onderfcheid ; veele zaaken
te zeggen met weinig woorden , is in den grond
der zaak veel fpreeken , en weinig zaaken met
veele woorden te zeggen , is iu den grond wei-
nig fpreeken.
Viel fpreeken.
De Schoolmeesters fpreeken veel, zij moeten
bijna den geheelen dag Ipellen en leezen , en
4iit is ook een wijze van fpreeken, en dan
K 4 va-