Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
"Men roept aan den oever, wanneer Iict
fcliip aan gene zijde der rivier is, over welke
men. wil overvaaren , aan den veerman.
De nachtwaaker roept des nachts de nnrcn^
Men roept in waternood, of wanneer er
brand is, om hulp.
De wacht roept de voorbijgaandcn aan.
Dc uitroeper roept door de firaaten dingen
uit, welke te koop zijn, en dingen, welke
verlooren of gevonden, zijn: fomwijlen wor-
den zij ook nog omgetromd.
Zacht fpreeken..
Zacht fpreeken gewoonlijk meisjens, vrou-
wen en zachtzinnige mannen, alle befchcide-'
ne menfchen, cn, wanneer het hen in de
kraam fchikt, ook groote en kleine huiche-
laars.
De moeder fpreekt met het kind, dat ee-
nen' misfbp begaat, uit liefde en dikwijls uit
weemoedigheid zacht,
Rauw f forsch fpreeken.
Die toornig is, fpreekt gewoonlijk ruuw.
Die in zijn leven het meest zich met paar-
de- en osfedrijven bezig houdt, fpreekt ins-
gelijks ruuw.
Zij , welke menfchen vatten en gevangen
rondvoeren; zij, welke gewoon zijn, fchul-
den intevordcren , de geleider van Recruuten ,
en zij welke Recruuren het exerceeren l'eeren,
fpreeken gewoonlijk ruuw.
Die menfchen onder zijn beduur heeft, die
om goede woorden niets geeven, moet, even
nis een boer, die (Heren en ezels onder de
handen heeft, dikwijls ook tegen zijnen wil
'K. 3 ruuw