Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ila
Die door een fpreektronipct fpreekt, knn
veel verder roepen, dan zijne Item anders
reiken kan.
IMen fpreekt zacht of luid op , zacht oïruuw ,
langzaam of rad ^ gaarne oï ongaarne ^ weinig
of veel^ 'duidJijk of onduidlijk ^ voorzigtig of
onvoorzigtig , betaamlijk of bnbetaa?nlijk , ver-
ftandig of onverftandig.
Zacht fpreeken.
Die iemand iets zegt, het geen een ander,
die erbij is, niet hooren moet, fpreekt zacht»
Die heesch is, moet zacht fpreeken.
]]ij zieke menfchen, en die zwak van ze-
nuwen zijn, is het ccn pligt zacht te fpree-
ken.
Op plaatfen, waar men het geheel niet fpree-
ken moet, als b. v. in de kerk, fpreeken men-
ichen, die altijd fnappen moeten, dan juist
zacht met elkander.
hidd op fpreeken.
Men fpreekt luide, wanneer hij, met wel-
ke men fpreekt, ver van ons is.
De Predikant fpreekt Juid op in de kerk.
De Comma^idant fpreekt luide, wanneer hij
de foldaaten in den wapenhandel oefent.
Die met iemand, welke bijna niets hooren
kan, fpreekt, moet luid op fpreeken.
Roepen,
Men roept menfchen , die verre zijn , wan--
neer men wil, dat zij weder terug zullen
Ikoonien. K a Meu