Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
ill
De huisvader fpreekt van ;:ijn beroep. Die
dc koorts gehad heeft, fprcckt van de koorts.
De foldaat fprcckt van den flag. Dï'e uitt
ATCcnide landen gekomen is, fprcckt van vreem-
de din^^en. Dieni het water gevallen is, fpreekt
van de wijze, op welke hij zich zclven, of
op welke "anderen hem er uit geholpen heb-
ben. Hij, die in gevaar geweest is om door
de Avolven verfchcurd te worden, fprcckt van
de wolven.
Hij, die gelooft, dat men den duivel in ee-
ne vlesch kan ronddraagen, of dat hekfcn op
een beefemdecl rondrijden, cn door het fieu-
tel.^yat in cn uit kunnen gaan, fpreekt dik-
wijls' dingen, dat eenvoudige menfchen dik-
wijls van angst, een God behoede ons I en
God zegene ons! na clkanderen uitfprcekcn»
en kinderen, die het hooren, uit vreeze gee-
nen voet durven verzetten.
Zoo maakt in de wereld de eene gek den
ander, en mei: het fpreeken maakt men de
meeste en dc grootfte.
De leezcr vaii boeken fpreekt uit boeken.
De bode brengt, het geen hij fpreekt, op
de ftraat.
Wanneer iemand iets-niet gelooft, of niet
gaarne heeft, zoo fpreekt hij daar tcgc^i.
Domme mcnfchcn, cn Heciite menfclien fpree-
ken tegen dc waarheid, Gewelddaadige men-
fchen iprecken tegen het recht. Slechte mcn-
fchcn gebruiken den mond tegen de goeden;;
goede menfchen rechtvaardigen, wanneer eix
waar zij kunnen en mogen, ieder een, vau
welken flechte menfchen kwaad fpreeken.
J3ie fchrijft, fpreekt zonder dat hij den
mojti] gebruikt. Die-