Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
HC
iueii, om hem tenig te brengen, altijd daar-
mede beginnen, om met hem te fpreeken.
Men hoort bij dc grootHe ongemakken , wel-
ke de menfchen elkander aandoen, altijd na-
derhand: „ had men maar met elkander ge-
3, fproken, men behoorde altijd met elkander
,, xe fpreeken; een goed woord vindt altijd
een goede plaats. "
Menfchen, die eikanderen vijandig zijn,
fliegen zoo min met elkandcren fpreeken, als
zij eikanderen mogen aanzien.
Onvrijniocdige menfchen durven met vreem-
den, en met menfchen, van welke zij geloo-
ven, dat zij meer zijn, dan zij zelve, dikwijls
in het geheel niet fpreeken.
Wanneer hoogmoedige menfchen met ge-
ringeren -moeten fpreeken, dan breekcn zij het
:iltijd kort af, en gelooveji, dat zij iedereen,
die onder hen is , nooit anders, dan kort, koel
Un droog afzetten.
De Predikant fpreekt tot zijne gemeente.
De Officier fpreekt voor het front.
Dc Pleitbezorger fpreekt voor het gericht,
ï^lcn moet bij zeer veele menfchen , wanneer
icnen niïct met zijne onvoorzigtigheid zich zei-
ven fchaden wil, op zijne hoede zijn, wat
men in hun bijzijn fpreekt.
Voor ouders en leermeesters is het onver-
antwoordelijk , wanneer zij er geen acht op gee-
ven, wat zij in bijwezen hunner kinderen
fpreeken.
Bij de gerichten en bij veele foorten van o-
penbaare verzamelingen is eene orde, dat men
altijd weeten kan, wie voor den ander mag
fpreeken, en wie na deu ander moet fpreeken.
Dc