Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
hel oogmerk [van het fpreeken leeren over ze*
delijke ondenverpen aan innerlijke aanfchon-
Aving, en aan de daarmede verbondene ver-
zorging van uw kind aangeketend , even zoo,
als de bereiking van het oogmerk van het
fpreeken leeren over zinlijke voorwerpen aan
uitwendige aanfchouwing, en aan de daarme-
de innig verweefde verzorging uwes kind»
verbonden is.
. Ouders fpreeken gewoonlijk des morgens
met hunne kinderen, hoe zij den dag zullen
doorbrengen, en des avonds, hoe zij dcnzel-
vcn hebben doorgebragt.
])e braave man fpreekt de waarheid, waar
het genoegen geeft, cn waar het fmcrt ver-
oorzaakt.
Huic,heiaars fpreeken, het gene die genen,'
welke zij vleien willen, gaarne hooren.
Wrevelige, wreede menfchen fpreeken dat
gene, het welk hen, die zij drukken willen ,
fmcrt moet veroorzaaken.
Die veel verdriet wil hebben, moet zich
maar gewennen , om , zonder in achtnee-
ming van tijden cn omllandigheden, te fpree-
ken , wat hem op de tong koomt.
Het is bij dag en nacht de pligt der Gods-
dienst-leeraars, wanneer zij geroepen worden ^
naar zieken en gevangenen te gaan, om met
hen te fpreeken.
Wanneer een mensch eeüe zaak niet recht
ïianzict, of zich gewend heeft, iets te doen,
het geue niet volgens de orde is, dan moet
ÜKjll,