Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
löS
tlocm zich op haarcn flcrgei ontvouwt, —^
Woeder! uw kind gelooft gaarne aan een AVc-
•zen 5 aan het w^elk gij dierbaar zijt, en hetwelk
voor u zorgt,-gelijk gij voor hetzelve zorgt;
gij fpreekt den naam uwes Godsnaauwlijks uit;
en het jacht op het hooren van den naam uwes
Gods; maar fprcek hem dezen naam niet voor,
laat hem dezen naam niet nafprecken, dan in
den Innigllcn nimenhang met het gevoel der
liefde, des danks cn des vertrouwens; en ver-
geet het nooit—, ook de eerfte indruk van den
naam uwes Gods hangt af van dc waarheid,
de reinheid cn heiligheid der verzorging van
uw kind. Even als deze verzorging liefde is,
zoo zal het reeds in het donkere van zijn zin-
lijk aanwezen, bij het eerde nitfn'eekcn van
d'en naam uwes Gods^ Viefóc befePen cn liefde
gevoelen: cn even als in deze verzorging hein
dit hooge reine gevoel ontbreekt, zoo zal hij
in dit donkere van dit enkel zinlijk aanwe-
zen bij den naam uwes Gods niets gevoelen,
niets denken; dc naam uwes Gods zal voor
hem een ledige klank zijn. Ach ! wanneer gij
het niet bemint, wanneer het in dat donkere
van zijn zinlijk aanwezen de aanketening van
inve liefde aan zijne verzorging niet ziet, lioort,
fmaakt cn gevoelt, dan moet hem de naam u-
wcs Gods een ledige klank zijn. Moeder!
Moeder! wanneer her op dit tijdilip niet fmaakt
en ziet, hoe vriendlijk gij zijt; dan ziet cn
fmaakt het op dit tijddip nog minder, hoe vriend-
lijk de Hecre is, cn waarlijk, waarlijk het
ziet en fmaakt dit bezwaarlijk naderhand, het
2iet en fmaakt het dan bezwaarlijk ooit.
Dcrhalven, o INIoeder! is de bereiking van
het