Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
gij geen Moeder zijt, zonder welke gij niet
waardig zijt. Moeder te zi^'n, elk oogènblik
vasthoudt, en verzeker u; verzuim eerder al-
les op aarde, wanneer gij Aloeder zijt, ver-
zuim eerder ai het ander op aarde, en verze-
ker u van het inwendige rijpen van het gevoel
der liefde, cles danks en des vertrouwens in
uw kind, door dc innerlijke waarheid van dit
gevoel in u zelve , en door eene reinheid
en heiligheid der verzorging van uw kind,
welke gij alleen hij deze innerlijke waarheid
van die gevoel in u'.zelve kunt bereiken.
Moeder! Moeder] Het is de waarheid van
dit gevoel, met hooge reinheid op dc bezor-
ging van uw kind gevestigd en aangewend,
die u als Moeder aan de wereld ontrukt, cn
u aan u zelve en aan uw kind wcdergeclt.
Ja, Moeder 1 het is alleen de hooge reinheid
Tan dit "inwendig gevoel, die u als Moeder
voor uw kind van waarheid tot ^vaarhcid, van
kracht tot kracht opheft.
Moeder! Moeder! zij voert u tr^t de bron
uwer waarheid, zij voert u tot de bron uwer
kracht, zij voert u tot uwen God, en tot
uwen Schepper, zij voert u tot uwen Kcuv4-
gcn Vader, tot den Eeuwigen V^uler van ii'.v
kind; in de omarming van uw kind toont zij
u God, in de verzorging van uw kind leert
zij u God keipen; in de omarming va« uw
ki-nd, in de verzorging van uw kind leert uw
kind God erkennen, zoo als gij Hem kent.
Er is eene neiging tot gelooven in de Mensch-
lijke Natuur, die bij elk waar ontkiemen der
liefde, des danks en des vcitrouwens zich in
haar binnenfte ontvouwt, even als de lente-
bloem