Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
io6
tBBam
?n«aal kunt laaten uitfpreekcn , voor dat het
beeld van het hoofd, van het oog, van het
oor en van de hand door duizendA'Oudige aan-
fchouwing zijnen geest vast is ingeprent; zoo
ïaat het zelve ook de woorden: Hefde ^ dank
cn vertrouwen niet uitipreeken , voor dat dit
gevoel zelfs do^r duizendvoudige innerhjke
aanfchouwing in zijnen geest onuitwiscbbaar
gemaakt zijn. liet kind fpreeke het v/ooid
liefde niet uit, zonder een levendig gevoel der
liefde; het fpreeke het woord dank niet uit
zonder een leevendig gevoel van den dank;
het fpreeke liet woord vertroimen niet uit,
zonder langdaurige bewustheid van een v/aar-
achtig v^rsrouwen.
Ik weet, wat ik eisch, maar God en de
Natuur eifchen het gene ik eisch; cn de we-
reld en gij zelve overlaadt u met dat gene,
het welk God cn de Natuur niet eifchen; daar-
om alleen is het moeilijk, het gene God cn
de Natuur van u eischen, <— De wereld cn
gij neemt u geheel uic het hoog gevoel der
groote natuurveibinding van onze krachten
cn derzolver ontwikkeling met de cerilc ver-
zorging van uw kind uit uwen fchoot uit;'
en zander hoog en warm gevoel dezer groote
verbinding woidt gij zekerlijk elk oogenblik
vervoerd, om het woord liefde zonder leeven-
dig gevoel der lii^fde uittefpreeken, cn het uw
kind weder zoo te laaten uitfpreeken. Arme
Moeder! wat doet dc wereld u! wat doet gij
zelve u ! Keer terug van u\\'c verdvvaaling; ont-
ruk u zelve aan de klaauwen der raazcnde we-
reld, verhef u zoo verre, dat gij het groote
geheim uwer hoogde kracht, zonder welke
gij