Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
duizenden, die beproeven zullen, om deze vor-
men aan alle elendigheden van hunne eigene be-
krompenheid , en zelfs aan alle miamaaktheid van
deze hunne eigene elendigheden aanteketenen,
en die dan de waarde der Methode naar de uit-
werking zullen beoordeelen, die zij in de zon-
derlinge vermerging met deze eigene elendighe-
den van -enen ieder voortbrengen zal, en voort-
brengen moet.
Het is onvermijdelijk, ooic de vormen mijner
Methode zullen het algemeene noodlot van alle
vormen ondergaan, AVanneer zij in de handen
van menfchen vallen, die den geest der zelve
niet befeffen on niet zoeken: zoo zal haare wer-
king in de handen dezer menfchen zich zelve
verliezen--zij zullen in dit geval volftrekt
dood laaten, het gene dooden aan hunnen eige-
nen dood vatt hechten. Maar laat hen begaan!
de Geest is het leevendig maakt--
de Geest der Methode zal zich wreekcn
en zal waiweer hij zich M'reekt, dan ook doo'
den--zoo zeker als hij leevendig maakt,
zoo zeker zal hij ook dooden--hij zal het
--hij moet het--- of zelf niet leeven---
zelf niet blijven.
Ik zoude hier kunnen eindigen, maar ik moet
den Leezer nog verzoeken, om de rubrieken der
vijf zinnen in dit Boek, en weezenlijk die van
het zien, liooren en gevoelen, als ook die van
het fpi'eeken, als deelen der voorrede en der
aanM'ijziïig tot het gebruik van hetzelve-, aante-
zien.
En--het moge overtollig, het moge her-
haald zijn -het ligt mij aan het hart; het ge-
ne ik in alle deze rubrieken zeg, zeg ik thans
nog éénmaal; de eerfte kiemen der liefde en de
eerfte kiemen der kennii,, welke wij als den dub-
belen grondllag van een gerust en verftandig aan-
we-