Boekgegevens
Titel: Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Auteur: Pestalozzi, Johann Heinrich
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1804
Opmerking: 1e stuk
Vert. van: Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. - 1803
Niet verder verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1048 D 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200005
Onderwerp: Algemene taal- en literatuurwetenschap: taalverwerving
Trefwoord: Taalverwerving, Kinderen, Aanschouwelijk onderwijs, Moeders
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der moeders, of Handleiding voor moeders om haare kinderen opmerken en spreeken te leeren
Vorige scan Volgende scanScanned page
tip van het begin van liet leeren fpreeken doet
uitgaan; aldus en nog veel meer ketent zij het
fpreeken over zedelijke onderwerpen aan dit
tijddip van het begin van het leeren fpree-
ken , en doet den geheeien omvang van dit
leeren fpreeken vau de verzorging van het
kind op den fchoot uitgaan.
Het is wezenlijk, dat de opvolgende reek-
der middelen, om dit gevoel te ontwikke-
len, in haaiTn geheelen omvang van dit'be-
ginpnnt uitgaan, en zich in haaren geheelen
voortgang vast aan dczelven aanketenen. —-
Alle innerlijke v/aarheid en zekerheid der ze-
delijke kracht, en alle groïKien van naauw-
keurige , op innerlijke aardchou'wing rustende,
begrippen over dit gevoel ftaan , van haar
©utkiemcn af tot aan liaare volnraaking toe^ m
den naauwilcn lamenhang met de eerfte Ivloe-
derüjkc verzorging.
^ Vergeet het deilialven niet,o Moeder! Het
tijdftip van het begin van het fpreeken leeren van
uw kind over zedelijke onderwerpen is door
de Natuur aan dc verzorging van het zelve en
aan het gevoel , dat deze verzorging verlee-
vendigt; even zoo,t cn nog veel meer aan-
geketend, als het beginpunt van. liet fpreeken
leeren van uw kifid over zedenlijke voorwer-
pen door de. Natuur am deze verzorging en
aan het gevoel, welk deze verzorging ver-
lecvendigt , is aangeketcndt: en wanneer gij
uw kind tegenwoordig over zedelijke onder-
werpen wilt leeren l'precken4 zoo gaa ook
hieiin den gang der hooge Natuur. Even als
gij het zelve dc naamen : hoofd,, oo^ ^ oor ^
hand enz. niet laat uitfprecken, cn niet een-
1 5 maal